برای ثبت درخواست برداشت ریالی می توانید از بخش کیف پول خود در اکسیر، بر روی گزینه برداشت تومان کلیک کنید و درخواست خود را ثبت نمایید.

  •  درخواست های برداشت همه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل، قبل از ظهر به حساب بانکی ثبت شده کاربران واریز می گردد.
  • درخواست هایی که تا قبل از ساعت ۱۱ همان روز ایجاد شده باشند در همان روز مورد پردازش قرار خواهند گرفت و الباقی برداشت ها در روز کاری بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.