بیتکوین (Bitcoin) یک تکنولوژی دیجیتال است که درواقع یک شبکه کاملا توافقی برای پرداخت های دیجیتال میباشد .لذا می توان از آن بعنوان یک پول دیجیتال نام برد .
وقتی می گوییم که این یک شبکه توافقی است این بدان معناست که همه فرآیندهای موجود در این شبکه توسط کاربران آن کنترل ومدیریت می شود و تصمیمات و فرآیندها در اختیار یک شخص و یا یک نهاد واحد نمی باشد.
هیچ کس مالک شبکه بیتکوین نیست ، درست همانطورکه هیچکس مالک فن آوری موجود در ایمیل و سایر فن آوری های دیگر موجود نیست و همه انسان ها در سرتاسر جهان ، خود می توانند با کسب دانش مورد نظر، سرویس های مورد نظر خود را ساخته و از آن استفاده کنند. بیتکوین تنها بشرط اجماع کامل بین تمامی کاربران، می تواند بدرستی کار کند. بنابراین تمامی کاربران و توسعه دهندگان انگیزه قوی برای حفظ این اجماع را خواهند داشت.