از دید کاربران عادی، بیتکوین چیزی بیش از یک نرم افزار روی گوشی تلفن همراه و یا یک برنامه کامپیوتری که یک کیف پول بیتکوینی شخصی برایش تهیه کرده و به کاربر اجازه می دهد تا با آن به ارسال یا دریافت بیتکوینها بپردازد، نیست.

برای بیشتر کاربران، روش کار بیتکوین در همین حد است. اما در پشت پرده، شبکه بیتکوین یک شبکه و یا همان “زنجیره بلاک” را به اشتراک گذاشته است.

این شبکه شامل تمامی تراکنشهایی است که تاکنون پردازش شده است و به کامپیوتر کاربر اجازه می دهد تا درستی هر تراکنش را تایید کند.
اعتبار هر تراکنش به وسیله امضای دیجیتالی مربوط به آدرس های ارسال، محافظت میشود و به همه کاربران اجازه میدهد تا بر ارسال بیتکوینها از آدرسهای بیتکوینی خود، کنترل کامل داشته باشند.

علاوه بر این، هر کسی می تواند تراکنشها را با استفاده از سخت افزاری که ویژه این کار است، پردازش کرده و برای این سرویس، بیتکوینهایی را هم به عنوان جایزه بدست آورد. به اینکار اصطلاحاً “استخراج” می گویند.