دلایل عمومی مردود شدن درخواست واریز دستی تومان در اکسچنج اکسیر عبارتند از:

  • واریز وجه و ثبت درخواست اختلاف زمانی زیادی داشته باشند.
  • مبلغ واریز شده با مبلغ ثبت شده در درخواست متفاوت باشد.
  • بانک انتخاب شده در هنگام ثبت درخواست با بانکی که کاربر به آن واریزی را انجام داده متفاوت باشد.
  • رقم واریزی باید به تومان در اکسیر ثبت شود، نه ریال.
  • از حساب بانکی که به نام خودتان نیست واریز کرده باشید.
  • اطلاعات حساب کاربری شما کامل نباشد.
  • از طریق شماره پیگیری نام واریز کننده قابل استعلام نباشد. (در این صورت رسید واریز خود را برای تیم پشتیبانی اکسیر ارسال کنید.)
  • اشتباه وارد کردن شماره پیگیری.