برای مشاهده تاریخچه تمامی واریز و برداشت های خود می توانید بعد از مراجعه به بخش “کیف پول” ، بر روی گزینه “همه مبادلات” کلیک کرده و با استفاده از آیکون های “واریز” یا “برداشت” تاریخچه مروبط به هر یک از آنها را مشاهده و در صورت نیاز دانلود نمایید