برای مشاهده مقدار دقیق موجودی در هر یک از کیف های پول خود در اکسیر ، می توانید در پنل کاربری، به بخش کیف پول مراجعه کنید.

مقدار دقیق موجودی هر کیف پول، در کنار آن قابل مشاهده است.

بعنوان مثال موجودی کیف پول بیتکوین شما را تا ۸ رقم اعشار برای شما نمایش داده می شود.