کل دارایی هر کاربر در اکسیر ، مجموع مقدار تومان موجود در کیف پول ریالی آن کاربر،  باضافه ارزش فعلی رمزارزهای موجود در هر یک از  کیف پول های ایشان است .

بدیهی است که با تغییر قیمت رمز ارز مربوطه  در بازار اکسیر ، ارزش تومانی موجودی رمزارزهای کاربر نیز تغییر خواهد کرد و درنتیجه میزان کل دارایی کاربر نیز دستخوش تغییر خواهد شد.