نحوه محاسبه کل دارایی هر کاربر در پنل کاربری اکسیر ، مجموع مقدار تومان موجود در کیف پول ریالی آن کاربر، باضافه ارزش فعلی رمزارزهای موجود در هر یک از کیف پول های ایشان است .
بدیهی است که با تغییر قیمت رمز ارز مربوطه در بازار اکسیر ، میزان کل دارایی کاربر نیز دستخوش تغییر خواهد شد