به بیان ساده، هیچ کس بیتکوین را اداره نمی کند.

تمام فعالیت ها بر روی شبکه بلاکچین بیتکوین توسط ماینر ها (کسانی که در استخراج بیتکوین سهیم هستند) انجام می شود و برای همه شفاف و قابل پیگیری می باشد.

بنابراین هر تغییری بر روی شبکه باید به تایید تک تک این افراد برسد و این امر موجب می شود که دستکاری و هک در شبکه بیتکوین، عملا غیر ممکن شود.