برای مشاهده مقدار دقیق دارایی های در هر یک از کیف پول های خود ،   می توانید به بخش کیف پول مراجعه کنید.

مقدار دقیق موجودی هر کیف پول، در کنار آن قابل مشاهده است.

بعنوان مثال موجودی کیف پول بیتکوین شما را تا ۸ رقم اعشار برای شما نمایش داده می شود.