برای مشاهده تاریخچه تمامی واریز و برداشت های خود می توانید بعد از رفتن به آیکون “کیف پول” ، بر روی گزینه “همه مبادلات” کلیک کرده و با استفاده از آیکون های  “واریز” یا “برداشت” تاریخچه مروبط به هر یک از  آنها را مشاهده و در صورت نیاز دانلود نمایید.