هدف اکسیر بمانند هر اکسچنج معتبردیگر دردنیا، مدیریت و پردازش برداشت های بیتکوین (و دیگر رمزارزها) در کمترین زمان و کارمزد ممکن می باشد.

به همین منظور اکسیر از یک مکانیسم اتوماتیک و هوشمند محاسبه کارمزد برداشت ها برای این امر استفاده می کند که براساس پارامترهایی مانند، متوسط کارمزد فعلی شبکه، ترافیک شبکه و چند متغیر دیگر اقدام به محاسبه کارمزد تقریبی برداشت بیتکوین می نماید.

تعیین کارمزد انتقال بیتکوین به روش دینامیک امری بسیار فنی و پیچیده می باشد. هدف یک اکسچنج معتبر از تعیین کارمزد انتقال بیتکوین به هیچ عنوان کسب درآمد از این بخش نیست. بلکه تنها هدف اکسچنج های معتبر و در کلاس جهانی از محاسبه کارمزد انتقال بیتکوین بصورت دینامیک، اطمینان از ارسال بموقع برداشت ها می باشد.

محاسبه دقیق کارمزد لحظه ایی انتقال بیتکوین به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد. لذا ممکن است در مقطعی کارمزد انتقال در اکسیر از یک اکسچنج دیگر بیشتر و یا کمتر گردد.

در حال حاضر شبکه بلاکچین بیتکوین به علت ترافیک بالا، درحال تجربه کارمزدهای انتقال بالا می باشد.

کارمزد انتقال بیتکوین در اکسیر به مقدار بیتکوین ارسالی بستگی ندارد و هر مقدار بیتکوین را که کاربران بخواهند انتقال دهند با کارمزد یکسان مورد پردازش قرار خواهد گرفت.