با اکسیر بیشتر یاد بگیر!

به‌روزترین مطالب حوزه ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری رمز ارزها

برچسب توکن DAG
معرفی ارز دیجیتال DAG و شبکه کانستلیشن (Constellation)

معرفی ارز دیجیتال DAG و شبکه کانستلیشن (Constellation)

شرکت Constellation Network Inc، ارز دیجیتال DAG (Constellation) را بر روی شبکه هایپرگراف خود توسعه داده است. هایپرگراف از گره‌های توزیع شده تشکیل شده است...
مطالعه مقاله