تغییرات سطوح کاربری و کارمزدها

۰۴ خرداد ۱۳۹۹

سطوح کاربری

تغییرات سطوح کاربری و کارمزدها در نسخه ۱,۵

در نسخه جدید اکسیر، در راستای احترام به نظرات و پیشنهادات کاربران محترم، تغییرات اساسی را در نظام کارمزدها و سطوح کاربری اکسیر ایجاد نموده‌ایم.
در این نسخه، یک سطح کاربری جدید (دولفین) به سطوح کاربری اضافه گردیده و این امر باعث انعطاف بیشتر در پرداخت کارمزد و افزایش سطح برداشت خواهد شد.