تمدید کمپین ارتقای سطح

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

کمپین

تمدید شد!

به دنبال استقبال کاربران گرامی از کمپین ارتقا از ماهی قرمز به هشت پا، اکسیر در نظر دارد مهلت کمپین را تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه تمدید نماید.

توجه داشته باشید کاربرانی که تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه به حد نصاب ۱۰۰ میلیون تومان مجموع معاملات (در بازار های بیتکوین-تومان، اتریوم-تومان و بیتکوین کش-تومان) دست یابند، تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۹ در سطح ۳ باقی خواهند ماند و در غیر این صورت، به سطح ۲ تنزل پیدا خواهند کرد.