از دسترس خارج شدن نسخه های قدیمی اپلیکیشن

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

از دسترس خارج شدن نسخه های قدیمی اپلیکیشن

کاربران محترم و گرانقدر اکسیر؛

توجه داشته باشید که در روزهای آتی نسخه های پیشین اپلیکیشن غیرفعال خواهند شد و دسترسی به برنامه اکسیر تنها از طریق آخرین نسخه امکان پذیر خواهد بود.

برای دسترسی به امکانات اپلیکیشن اکسیر، به آخرین نسخه ارتقا دهید.

لینک دسترسی به آخرین نسخه