زمانبندی برداشت ریالی در نوروز

۲۵ اسفند ۱۳۹۷

برنامه زمانبندی برداشت ریالی

  • برنامه زمانبندی برداشت ریالی از حساب کاربری در ایام نوروز:
  • برداشت های ریالی ثبت شده توسط کاربران، تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۲۸ اسفند ماه، همانند قبل انجام و به حساب بانکی ایشان واریز می گردد.
  • درخواست هایی که بعد از ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز ۲۸ اسفند ماه ثبت می شوند، به ترتیب زمان ثبت درخواست، از روز ۵ ام فروردین به بعد مورد پردازش قرار می گیرد.
  • وضعیت درخواست های ثبت شده خود را هر زمان می توانید در “کیف پول” بخش “همه مبادلات” و در زیرمجموعه “برداشتها” مشاهده و در صورت نیاز لغو نمایید.
  • این برنامه زمان بندی فقط مختص برداشت های ریالی می باشد.