زمانبندی جدید تسویه ریالی

۱۲ اسفند ۱۳۹۸

زمانبندی جدید تسویه ریالی

توجه:

  • تسویه حساب کاربرانی که از بانک آینده استفاده می کنند، همانند قبل و سه بار در روز انجام خواهد شد.
  • زمان ثبت درخواست برداشت در روز جمعه برای کاربران غیر از بانک آینده، جهت تسویه ۳:۴۵ روز شنبه، ۱۲:۰۰ ظهر روز جمعه خواهد بود و درخواست های ثبت شده بعد از ۱۲:۰۰ ظهر، در نوبت بعدی (۹:۰۰ صبح شنبه) پردازش خواهد شد.