بازارهای “کارمزد یکسان” اکسیر (Flat Fee Markets)

کارمزد یکسان

بازار کاردانو- تومان (ADA/IRT) بعنوان اولین بازار از مجموعه بازارهای “کارمزد یکسان” اکسیر (Flat Fee Markets) در روز چهارشنبه مورخ ۱ مرداد ۱۳۹۹ رونمایی می شود.

اصولا بازارهای “کارمزد یکسان” به بازارهایی گفته می شوند که کارمزد مبادلات در آنها برای تمام سطوح کاربری یکسان می باشند.

این بازارها علی الخصوص برای تریدرهایی که مایلند از نوسانات جهانی بازار مورد نظر، کسب درآمد نمایند بسیار ایده آل می باشند.
در اینگونه بازارها کاربران اکسیر امکان واریز و برداشت رمزارز (در اینجا کاردانو) را  نداشته و می توانند با استفاده از موجودی ریالی خود در مبادلات شرکت نمایند.

اضافه شدن بازار کاردانو-تومان این امکان را به کاربران اکسیر می دهد تا بتوانند بر روی دارایی های بیشتری اقدام به مدیریت سرمایه خود (Hedging) نموده و به این نحو ریسک معاملات خود در را بر روی دارایی های دیگر کنترل و مدیریت نمایند.

لازم به ذکر است کاربران اکسیر در بازارهای “کارمزد یکسان”، بعد از رونمایی از هر بازار به مدت ۲ هفته در هر سطحی که باشند و همچنین برای دو سر مبادله (Maker, Taker) کارمزدی پرداخت نخواهند نمود و پس از گذشت این زمان، کارمزد معاملات در این بازارها در تمام سطوح یکسان و به مقدار ۰٫۰۵% برای سفارش گذار (Market Maker) و ۰٫۱% برای سفارش بردار (Market Taker) خواهد بود.

اکسیربرای مشاهده کارمزدهای هر سطح کاربری می توانید به صفحه کارمزدهای اکسیر مراجعه نمایید.