کارمزد صفر!

12 ژوئن 2019

کارمزد صفر

از روز شنبه، مورخ ۲۵ خرداد ساعت ۷:۳۰ صبح، کارمزد کاربران سطح ۳ و ۴ سفارش گذار (Market Maker) صفر خواهد شد.

همچنین کارمزد کاربران سفارش گذار سطح ۱ و ۲ به ۰٫۰۱% کاهش خواهد یافت.

جدول کارمزدهای جدید:

کارمزدها

 

همچنین شرایط جدید افزایش سطح کاربری به شرح زیر می باشد:

ارتقای سطح