اکسیر تمامی سرویس های موجود بر پلتفورم خود را بصورت Web API و Websocket در اختیار برنامه نویسان و علاقه مندان به توسعه کسب و کارهای مبتنی بر رمز ارز، ارائه داد است.
این سرویس ها به دو بخش توابع public و private تقسیم شده اند که به منظور استفاده از توابع private ، کاربران نیاز به تولید کلید API بر روی پلتفورم خود دارند.
برای ایجاد کلید API خود ، کافیست بعد از ورود به پلتفورم در بخش “تنظیمات” و در آنجا با رفتن به بخش ” امنیت ” کلید API را ساخته و از آن برای فراخوانی توابع private استفاده فرمایید.

توضیحات بیشتر در این خصوص در لینک زیر قابل دسترس می باشد.


EXIR API