تصویر سلفی قابل قبول

هر کاربر اکسیر برای تکمیل روند احراز هویت خود، علاوه بر بارگذاری مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گواهی نامه، پاسپورت)، باید یک تصویر سلفی واضح از خود در حالی که مدرک شناسایی و دست نوشته استاندارد (دانلود فرمت دست نوشته استاندارد) را در دست دارد، در حساب کاربری خود بارگذاری نماید.
دقت کنید مدرک، دستنوشته، تمام صورت و شانه ها باید در کادر تصویر قرار داشته باشند.

استاندارد تصویر سلفی مورد نظر مطابق شکل زیر می باشد:

تصویر سلفی قابل قبول