هر کاربر اکسیر برای تکمیل روند احراز هویت خود ، علاوه بر بارگذاری مدارک هویتی خود ( کارت ملی ، شناسنامه ، گواهی نامه ، پاسپورت) ، باید یک تصویر سلفی واضح از خود در حالی که مدرک شناسایی و دست نوشته استاندارد (دانلود فرمت دست نوشته استاندارد ) را در دست دارد، در حساب کاربری خود بارگذاری نماید. دقت کنید مدرک، دستنوشته، تمام صورت و شانه ها باید در کادر تصویر قرار داشته باشند.

استاندارد تصویر سلفی مورد نظر مطابق شکل زیر می باشد:

سلفی