کارمزدهای برداشت رمزارز (BTC , ETH , BCH) بصورت اتوماتیک توسط سامانه ایی هوشمند در اکسیر تعیین می شود و غیر قابل تغییر توسط کاربر می باشد.

اکسیر بمنظور مدیریت هرچه بهتر و بهینه برداشت های کاربران و اطمینان از این که برداشت ها در کمترین زمان و بصرفه ترین کارمزد ممکن، انجام خواهند شد، اقدام به راه اندازی سامانه هوشمند محاسبه کارمزد برداشت نموده است.