حداقل مقدار قابل معامله و برداشت بیتکوین

در حال حاضر کاربران اکسیر می توانند در بازار بیتکوین با دقت ۰٫۰۰۰۰۱ بر روی پلتفورم، معامله کنند یا از کیف پول خود برداشت نماییند.

دقت داشته باشید که حداقل مقدار معامله و همچنین برداشت برای بیتکوین ۰٫۰۰۰۱ btc می باشد.