روش های واریز پول به اکسیر

دو روش برای واربز به کیف پول اکسیر در اختیار شما قرار دارد:

  • واریز از طریق درگاه بانکی
  • واریز مستقیم یا دستی به حساب های اکسیر (استفاده از این روش تنها در زمان اختلال درگاه بانکی امکانپذیر خواهد بود)

در روش اول شما بعد از انتخاب مبلغ، به درگاه پرداخت هدایت می شوید و می توانید فقط از طریق کارت بانکی ثبت شده در اکسیر، عملیات پرداخت را انجام دهید.

در روش واریز مستقیم پس از انتخاب مبلغ، به بخش انتخاب بانک خواهید رفت و اطلاعات حسابهای متعلق به اکسیر برای شما به نمایش در می آید.

پس از واریز وجه به بخش بعدی رفته و شماره پیگیری و تاریخ و زمان رسید خود را ثبت کنید تا پس از بررسی توسط بخش مالی، تایید گردد. در این روش کاربران می توانند از هر حساب بانکی که به نام خودشان می باشد، عملیات واریز را انجام دهند.

  • نکته : واریزهایی که از طریق درگاه بانکی انجام می گیرند با اولویت بالاتر از روش مستقیم مورد پردازش قرار گرفته و بررسی می شوند.

نکته بسیار مهم : واحد پول در روش های واریز به اکسیر تومان است