همانند تمام اکسچنج های استاندارد و معتبر دنیا، در اکسیر نیز کاربران با توجه به میزان فعالیت و حجم مبادلات و همچنین سابقه عضویت ،  می تواند به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند.

کاربران در سطح بالاتر از کارمزد کمتر و سقف برداشت بیشتر برخوردار می شوند.

این شرایط تابع زمان و شرایط فعلی بازار  اکسیر می باشد و ممکن است در آینده تغییر نماید.

برای مشاهده شرایط افزایش سطح، کارمزد و سقف برداشت هر سطح به جدول کارمزدها مراجعه نمایید.