شرایط ارتقای سطح کاربری

شرایط ارتقای سطح کاربری به شرح زیر می باشد:

شرایط ارتقای سطح کاربری

توجه:

  • کاربران سطح ۱ (میگو ) بعد از تکمیل مدارک هویتی و تایید آن توسط تیم پشتیبانی، بنا به توصیه پلیس محترم فتا، پس از 24 ساعت از اولین واریز ریالی خود، قابلیت ارتقا به سطح ۲ (ماهی) را دارند.
  • روند بررسی صلاحیت ارتقا کاربران در اکسیر بصورت اتوماتیک و روزانه انجام می شود و شما کاربران عزیز نیازی به ارسال درخواست ارتقا سطح به تیم پشتیبانی اکسیر نخواهید داشت.
    این بررسی بصورت پیوسته و برای ۳۰ روز آخر محاسبه می
    شود و ارتباطی به ابتدا و یا انتهای ماه میلادی و شمسی نخواهد داشت.
  • اکسیر یک فرصت ۳۰ روزه در اختیار کاربرانی که شرایط حاضر آنها باعث تقلیل سطح کاربری آنها می شود قرار می دهد که درصورت تمایل در این مدت زمان ۳۰ روز اقدام به فعالیت نموده و مانع از کاهش سطح کاربری خود گردند.