نحوه محاسبه کل دارایی هر کاربر در پنل کاربری اکسیر:

مجموع دارایی کیف پول تومان کاربر، باضافه ارزش فعلی رمزارزهای موجود در هر یک از کیف پول های ایشان است.
بدیهی است با تغییر قیمت رمزارز مربوطه در بازار اکسیر ، میزان کل دارایی کاربر نیز دستخوش تغییر خواهد شد.