محاسبه کل دارایی در پنل کاربری

نحوه محاسبه ارزش کل دارایی های دیجیتال هر کاربر در پنل کاربری اکسیر:

مقدار نمایش داده شده در مقابل عبارت “مجموع دارایی” در بخش کیف پول،عبارتست از:
مجموع دارایی کیف پول تومان کاربر، باضافه ارزش فعلی رمزارزهای موجود در هر یک از کیف پول های ایشان است.

محاسبه کل دارایی
بدیهی است با تغییر قیمت رمزارز مربوطه در بازار اکسیر، میزان کل دارایی کاربر نیز دستخوش تغییر خواهد شد.