برای مشاهده تاریخچه تمام مبادلات خود در اکسیر می توانید پس از ورود به حساب کاربری خود ، بامراجعه به “کیف پول” و سپس استفاده از گزینه “همه مبادلات”، به تاریخچه کامل خرید و فروش های خود در اکسیر ، دسترسی پیدا نمایید. در صورت نیاز می توانید فایل تاریخچه را دانلود نمایید