برای مشاهده مقدار دقیق موجودی کیف پول اکسیر، در پنل کاربری، به بخش کیف پول مراجعه کنید.

مقدار دقیق موجودی هر کیف پول، در کنار آن قابل مشاهده است.

بعنوان مثال موجودی کیف پول بیت کوین شما را تا ۸ رقم اعشار نمایش می دهد.

مقدار دقیق موجودی