برای مشاهده مقدار دقیق موجودی کیف پول اکسیر ، در پنل کاربری ، به بخش کیف پول مراجعه کنید.

مقدار دقیق موجودی هر کیف پول، در کنار آن قابل مشاهده است.

بعنوان مثال موجودی کیف پول بیت کوین شما را تا ۸ رقم اعشار نمایش می دهد.

کیف پول اکسیر