واریز اتریوم به اکسیر از طریق قرارداد هوشمند

با توجه به ساختار کیف پول های اتریوم در اکسیر، دقت داشته باشید که واریز اتریوم به اکسیر، فقط از آدرس های عمومی شبکه اتریوم امکانپذیر بوده و هر گونه واریز دارایی از طریق قرارداد های هوشمند (بر بستر اتریوم) موجب از دست رفتن دارایی های شما خواهد شد.