واریز رمزارز به کیف پول اکسیر از طریق قراردادهای هوشمند (Smart Contracts)

با توجه به ساختار تمامی کیف پول ها در اکسیر، دقت داشته باشید که واریز و برداشت رمزارز در اکسیر، فقط از آدرس های عمومی امکانپذیر بوده و هر گونه واریز یا برداشت دارایی از طریق قرارداد های هوشمند (smart contract) ممکن است موجب از دست رفتن دارایی های شما شود.
دقت داشته باشید چنانچه برداشت شما از اکسیر به مقصد آدرسی از نوع قراردادهای هوشمند صورت گیرد و تراکنش روی شبکه Fail شود، با کسرکارمزد شبکه مربوط به آن رمزارز، اقدامات لازم جهت بازگرداندن دارایی شما به کیف پول اکسیرتان انجام خواهد شد.
بدیهی است در خصوص واریز به اکسیر، این امکان وجود ندارد و تضمینی در خصوص بازگرداندن واریزی از سوی اکسیر وجود نخواهد داشت.