با توجه به ساختار کیف پول های اتریوم در اکسیر، دقت داشته باشید که واریز اتریوم به اکسیر، فقط از آدرس های عمومی شبکه اتریوم امکانپذیر بوده و هر گونه واریز دارایی از طریق قرارداد های هوشمند (بر بستر اتریوم) موجب از دست رفتن دارایی های شما خواهد شد.