واریز تومان از طریق کارت ثبت نشده

واریز تومان به حساب کاربری، تنها از طریق کارت های بانکی ثبت شده در پلتفورم امکانپذیر می باشد.

هر کاربر می تواند تا 3 کارت بانکی به نام خود را در پلتفورم ثبت نموده و برای واریز و برداشت ریالی از آنها استفاده نماید.

درصورت واریز از کارت های ثبت نشده و یا به نام غیر از صاحب حساب کاربری، واریز مردود شده و مبلغ مورد نظر تا 72 ساعت به حساب مبدا، عودت داده خواهد شد.

برای اضافه کردن کارت بانکی جدید، در حساب کاربری خود به بخش احراز هویت مراجعه کرده و در زیر مجموعه بانک، بر روی گزینه اضافه کردن حساب بانکی جدید کلیک نمایید.

واریز تومان از طریق کارت ثبت نشده