آدرس‌های پشتیبانی شده اتریوم در اکسیر

همانطور که می دانید در شبکه اتریوم به واسطه مفهومی به نام قراردادهای هوشمند، دو نوع دسته بندی آدرس وجود دارد: نوع اول آدرس های کیف پول یا همان آدرس های نرمال و دوم آدرس های قراردادهای هوشمند.

در ارسال از آدرس های عادی به آدرس های عادی دیگر، کارمزد انتقال تراکنش براحتی قابل محاسبه می باشد اما هنگامی که شما قصد ارسال از آدرس قرارداد هوشمند دارید ممکن است به دلیل عدم محاسبه دقیق کارمزد انتقال، تراکنش مورد نظر با کمبود کارمزد انتقال مواجه شده و خطای “out of gas” را به شما برگرداند.

لازم به ذکر است در اکسیر دریافت و ارسال اتریوم فقط و فقط از مبدا و به مقصد آدرس های عادی اتریوم میسر بوده و ارسال اتریوم از مبدا آدرس های قراردادهای هوشمند به کیف پول اکسیر موجب از دست رفتن دارایی شما خواهد شد.

در این خصوص پیشنهاد میشود قبل از انتقال اتریوم از آدرس های قراردادهای هوشمند، اتریوم خود را به کیف پول هایی مانند JAXX و یا MyEtherWallet  ارسال کرده و سپس از انجا به مقصد اکسیر ارسال فرمایید.