آدرس بیت کوینی چیست؟

آدرس بیت کوینی یک شناسه منحصر به فرد است که به شما اجازه می دهد بیت کوین دریافت کنید.

همانند حساب های بانکی که به شما امکان ارسال و دریافت پول را می دهند، با بیت کوین هم می توانید به دیگران بیت کوین بفرستید یا از آنها بیت کوین دریافت کنید.

برای مثال این یک نمونه آدرس بیت کوینی است: ۱JArS6jzE7AJ9sZ3wFij1BmTcpDGgN86hA

قبل از انجام تراکنش از کپی شدن صحیح آدرس بیت کوینی مورد نظر اطمینان حاصل کنید زیرا تراکنش ها غیر قابل بازگشت هستند.