آیا بیت کوین یک پول کاملاً مجازی و غیرمادی است؟

بیت کوین به همان اندازه کارتهای اعتباری و شبکه های بانکداری آنلاین که مردم همه روزه از آنها استفاده می کنند، مجازی است.

بیت کوین درست مانند سایر پول ها، برای پرداخت آنلاین در فروشگاه های واقعی بکار می رود، ترازهای بیت کوینی در یک شبکه بزرگ توزیع شده، ذخیره شده است و هیچکس نمی تواند با تقلب آنرا تغییر دهد.

به عبارت دیگر، کاربران بیت کوین کنترل اختصاصی بر موجودی خود دارند و بیت کوین هایشان صرفاً به دلیل مجازی بودن، ناپدید و غیب نمی شوند.