آیا برای واریز و برداشت رمزارز، نیازی به احراز هویت است؟

پس از ثبت نام در اکسیر و تایید ایمیل، امکان واریز رمز ارز و تبدیل دارایی برای شما وجود دارد.

اما برای برداشت رمز ارز، نیاز است تا مراحل احراز هویت خود را تکمیل کنید.