بیت کوین ها چگونه ساخته می شوند؟

بیت کوین ها در فرایندی رقابتی و تمرکز زدایی شده که “استخراج” نام دارد، تولید می شوند.

این فرایند مستلزم آن است که افراد از شبکه برای خدمات خود، جایزه دریافت کنند. استخراج کنندگان بیت کوین تراکنش ها را پردازش کرده و با استفاده از سخت افزار تخصصی، شبکه را ایمن کرده و در عوض آن بیت کوینهای جدید جمع آوری می نمایند.
طراحی پروتکل بیت کوین به گونه ای است که بیت کوین های جدید با نرخی ثابت تولید شوند. به این ترتیب استخراج بیت کوین یک کسب و کار رقابتی خواهد بود.

اگر استخراج کنندگان بیشتری به شبکه بپیوندند، سودآوری بطور مرتب دشوار خواهد شد و استخراج کنندگان باید بدنبال بازده بالاتر برای کاهش هزینه های استخراج باشند. هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده ای، اختیار آنرا ندارد تا سیستم را برای افزایش سود، کنترل یا دستکاری کند. هر نُد (Node) بیت کوین در جهان، هر آنچه را که در تطابق با قوانینی که انتظار میرود سیستم از آن پیروی کند نباشد، حذف خواهد کرد.
بیت کوین ها با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی، تولید می شوند. تعداد بیت کوین های جدیدی که هر سال تولید می شود، بطور اتوماتیک در طول زمان نصف می شود تا اینکه مجموع بیت کوین های موجود به ۲۱ میلیون برسد.

از آن زمان به بعد، دیگر بیت کوینی متولد نخواهد شد. در این نقطه، احتمالاً بطور اختصاصی به استخراج کنندگان بیت کوین مقدار کمی کارمزد تراکنش پرداخت خواهد شد.