بیت کوین چیست؟

بیت کوین (Bitcoin) یک تکنولوژی دیجیتال و درواقع یک شبکه کاملا توافقی برای پرداخت‌ های دیجیتال میباشد. لذا می توان از آن بعنوان یک پول دیجیتال نام برد.
وقتی که می گوییم شبکه بیت کوین یک شبکه توافقی است، این بدان معناست که همه فرآیندهای موجود در این شبکه توسط کاربران آن کنترل ومدیریت می شود و تصمیمات و فرآیندها در اختیار یک شخص یا نهاد واحد نمی باشد.
هیچ کس مالک شبکه بیت کوین نیست و نمی‌تواند باشد، درست همانطورکه هیچکس مالک فن آوری موجود در ایمیل و سایر فن آوری های موجود نیست و همه انسان ها در سرتاسر جهان می توانند با کسب دانش مورد نظر، سرویس های مورد نظر خود را ساخته و از آن استفاده کنند. بیت کوین تنها بشرط اجماع کامل بین تمامی کاربران، می تواند بدرستی کار کند. بنابراین تمامی کاربران و توسعه دهندگان انگیزه قوی برای حفظ این اجماع را خواهند داشت.