هر فرد می‌تواند چند کارت بانکی ثبت کند؟

کاربران اکسیر می توانند تا 10 حساب بانکی در پلتفرم ثبت نمایند.