سفارش گذار (Market Maker) و پذیرنده سفارش (Market Taker)

تعریف سفارش گذار (Market Maker) و پذیرنده سفارش (Market Taker)

۱  – سفارش گذار (Market Maker):

در یک معامله، به شخصی که پیشنهاد خرید یا فروش بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگر) را ارائه می دهد و منتظر پذیرش این پیشنهاد توسط دیگر کاربران می ماند، سفارش گذار یا Market Maker می گویند. این نوع سفارش پس از تایید توسط کاربر، بر روی بازار اکسچنج (order book) قرار می گیرد.

۲ – پذیرنده سفارش (Market Taker):

در یک معامله، به شخصی که سفارش خرید/فروش بیت کوین (یا هر ارز دیجیتال دیگر) یک سفارش گذار را قبول می کند و باعث انجام آن معامله می شود، پذیرنده سفارش یا Market Taker می گویند.

هر سفارشی که در بازار (Order Book) اکسچنج ها وجود دارد توسط سفارش گذار(Market Maker)، ایجاد شده و توسط پذیرنده سفارش (Market Taker) پذیرفته می شود.

نکته۱: لزوما سفارش سفارش گذار (Market Maker) در زمان ثبت سفارش تکمیل نمی شوند و انجام شدن آنها بستگی به پذیرش آن سفارش توسط یک پذیرنده سفارش (Market Taker) دارد.

نکته۲: سفارش گذار (Market Maker) قیمت پیشنهادی خود را گذاشته و پذیرنده سفارش (Market Taker) با قبول آن قیمت، سفارش را تکمیل می کند.

نکته۳: کارمزد معاملات برای سفارش گذار و پذیرنده سفارش در سطوح مختلف کاربری، متفاوت می باشد. برای اطلاع از کارمزدها به اینجا مراجعه نمایید.