تغییرات نسخه جدید API و نحوه استفاده

با توجه به ارتقا API ها در اکسیر، از نسخه ۰ (v0) به نسخه ۱ (v1)، از تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹، در تمام endpoint های مربوط به API ها، مسیر v1، می بایست جایگزین مسیر v0 گردد. (اطلاعات بیشتر)
مثال: مسیر https://api.exir.io/v0/ticker به مسیر جدید https://api.exir.io/v1/ticker تغییر خواهد نمود.

در صورت نیاز می توانید ویدیوی آموزشی مربوط به ساخت و استفاده از کلید API نسخه جدید را در لینک های زیر مشاهده نمایید.
لینک آپارات
لینک یوتیوب