خطای “موجودی ناکافی”

اگر علیرغم داشتن موجودی در کیف پول خود، هنگام خرید/فروش با عبارت “موجودی ناکافی” مواجه شدید، یکی از موارد زیر رخ داده است:

  • ممکن است شما سفارش(های) فعال دیگری در اکسیر داشته باشید که موجودی کیف پول شما درگیر آنها می‌باشد، در این صورت می توانید در بخش “سفارش های فعال من” آنها را لغو کنید.
  • ممکن است شما درخواست برداشت از کیف پول خود ثبت نموده اید، در این حالت دقت کنید تا زمانی که برداشت شما انجام نشود، مبلغ مورد نظر جهت برداشت در کیف پول شما بلاک می شود.
    در این حالت نیز می توانید به “همه مبادلات” رفته و در قسمت “برداشتها” درخواست برداشت خود را لغو نمایید.