چرا ایمیلی از طرف اکسیر دریافت نمی‌کنم؟

ابتدا پوشه هرزنامه (Spam) ایمیل خود را بررسی کنید.

اگر در این پوشه نیز ایمیلی از اکسیر دریافت نکرده اید با پشتیبانی ارتباط بگیرید.