سفارش فعال(Active Order)

سفارشات فعال به سفارش‌هایی گفته می شوند که کاربران بر روی بازار ایجاد کرده و منتظر انجام شدن آنها می‌شوند.
هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال در بخش محدود، با پر کردن فرم سفارش، به هر میزان از سفارش ایجاد شده که به لحاظ قیمت با یکی از سفارش‌های دیگر مطابقت داشته باشد، معامله انجام می‌پذیرد و مابقی آن در لیست سفارشات فعال باقی می ماند.

بعنوان مثال: کاربری سفارشی برای خرید بیت کوین مقدار ۱ بیت کوین و به قیمت X تومان بر روی اکسچنج اکسیر ایجاد می کند، اگر کاربر دیگری ۰٫۵ بیت کوین به همان قیمت X تومان برای فروش گذاشته باشد، نیم بیت کوین از سفارش خریدار کامل شده و نیم بیت کوین دیگر آن همچنان بعنوان یک سفارش فعال خرید بر روی بازار باقی می ماند.
نکته: سفارشات فعال را میتوان در هر مرحله لغو کرد و هر مقدار از آن که تکمیل نشده باشد، انجام نخواهد شد.
نکته: لغو کردن سفارش به معنی برداشتن آنها از بازار(Order book) می باشد.