سقف واریز و برداشت چقدر است؟

در هنگام واریز به حساب کاربری هیچ محدودیتی برای مقدار واریزی وجود ندارد.

در زمان برداشت ریالی و یا رمزارز از حساب کاربری، بسته به سطح حساب کاربری می توانید به صفحه کارمزدها و سقف برداشت ها مراجعه کرده و از جدول مربوطه، محدودیت های هر سطح کاربری را مشاهده نمایید.