شرایط ارتقای سطح کاربری

شرایط ارتقا سطح در صرافی اکسیر

شرایط ارتقا سطح در صرافی اکسیر2

شرایط ارتقا سطح از جلبک به میگو :

 •  حداقل 3 میلیون تومان واریز ریالی
 • گذشت 72 ساعت کاری از اولین واریز ریالی
 •  حجم معاملات معادل 5 میلیون تومان
 • فعال کردن رمز یکبار مصرف
 • تکمیل احراز هویت

شرایط ارتقا سطح از میگو به خرچنگ:

 • قدمت حساب کاربری بیش از یک ماه
 • حجم معاملات بیش از 100 میلیون تومان در ماه

شرایط ارتقا سطح از خرچنگ به ماهی:

 • قدمت حساب کاربری بیش از دو ماه
 • حجم معاملات بیش از 300 میلیون تومان در ماه

شرایط ارتقا سطح از ماهی به دلفین:

 • قدمت حساب کاربری بیش از دو ماه
 • حجم معاملات بیش از 1 میلیارد تومان در ماه

شرایط ارتقای سطح از دلفین به هشت پا:

 • قدمت حساب کاربری بیش از سه ماه
 • حجم معاملات بیش از 3 میلیارد تومان در ماه

  شرایط ارتقا سطح از هشت پا به نهنگ:

 • قدمت حساب کاربری بیش از سه ماه
 • حجم معاملات بیش از 10 میلیارد تومان در ماه

نکته : اگر ارتقا سطح شما به صورت اتومات اتفاق نیفتاد، درخواست خود را به پشتیبانی اعلام نمایید.