عامل تعیین بهای بیت کوین

بهای بیت کوین بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود.

با افزایش تقاضا برای بیت کوین، بهای آن نیز افزایش می یابد و با کاهش تقاضا، از بهای آن کاسته می شود. تعداد بیت کوین های در گردش محدود است و بیت کوین های جدید با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی تولید می شوند که به این معنی است که تقاضا باید تابعی از این سطح تورم باشد تا بتواند قیمت را ثابت نگهدارد.

چون بازار بیت کوین در مقایسه با آنچه باید باشد، هنوز کوچک است، برای بالا و پایین رفتن قیمت بازار نیاز به مقدار چشمگیری پول نیست و در نتیجه قیمت بیت کوین هنوز می تواند بسیار متغیر باشد.