عدم ساخت کیف پول در حساب کاربری

ارز هایی که در کیف پول حساب کاربری، امکان ساخت کیف پول برای آنها ممکن نیست، جزو بازارهای کارمزد یکسان اکسیر می باشند.

شما می توانید با موجودی تومان خود در این بازارها اقدام به خرید و فروش نمایید ولی امکان واریز یا برداشت این ارزها وجود ندارد.

برای مشاهده لیست بازارهای کارمزد یکسان، به کیف پول خود مراجعه نمایید. (ارزهای بدون امکان واریز و برداشت جزو بازار های کارمزد یکسان می باشند)

لازم به ذکر است کارمزد معاملات در این بازارها در تمام سطوح یکسان و به مقدار ۰٫۰9% برای سفارش گذار (Market Maker) و ۰٫12% برای سفارش بردار (Market Taker) خواهد بود.