قیمت لحظه ای در اکسیر

قیمت لحظه ای یا قیمت بازار در اکسچنج

به قیمت آخرین معامله انجام شده در اکسچنج، صرف نظر از حجم معامله شده، قیمت لحظه ای می گویند. هنگامی که پذیرنده سفارش (Market Taker)، سفارشی را از سفارش گذار (Market Maker) برمیدارد، معامله صورت گرفته و به قیمت معامله انجام شده در آن لحظه، قیمت بازار می گویند.

بدیهی است قیمت بازار می تواند هر لحظه و با توجه به مبادلات انجام شده تغییر کند. فهرستی که در تصویر مشاهده میکنید، لیستی از آخرین مبادلات را نشان میدهد. به بالاترین سطر که آخرین مبادله ی انجام شده اکسچنج می باشد، قیمت بازار گفته می شود.

لیست سفارش های اکسچنج اکسیر

نکته: قیمت لحظه ای، آخرین معامله انجام شده بر روی اکسچنج می باشد و نزدیک ترین قیمت به معامله بعدی. (لزوما معامله بعدی با همین قیمت انجام نخواهد شد و تابع سفارش های کاربران می باشد)

نکته: باید توجه داشته باشیم که کاربران اکسچنج ممکن است نتوانند هر مقدار بیت کوین را که میخواهند با قیمت بازار خریداری نمایند.