آیا می توان برداشت تومان را در اکسیر لغو کرد؟

برای لغو درخواست برداشت تومان در اکسیر می توانید به قسمت“تاریخچه” و در زیر مجموعه “برداشت ها”رفته و قبل از تکمیل شدن مراحل برداشت گزینه لغو را بزنید.

آیا می توان برداشت تومان را در اکسیر لغو کرد؟